Návod na montáž postelí TYGER

MONTÁŹNÍ NÁVOD
Postel TYGER
V BALENÍ :
2x noha vysoká – 80x140x1050mm,2x noha nízká – 40x250x1700mm,
4x spoj – rozměr – 40x250x1700mm,2x bočnice – 40x250x1970
Kování:kovové kolíky /DIN/ -6x60- 24ks
Dřevěné kolíky - /týple/-10x50 - 24ks
Půlměsíce plastové– 24ks číselné označení noha
Matky s osazením – 24ks
Krytky otvorů- 24ks
Stavitelné kování – 6ks


Montáž předního – hlavového čela
Do vysoké nohy do závrtných matic našroubujeme kovové kolíky.
Na kovové kolíky předšroubujeme na 2-3 závity matky osazením/širší stranou /k noze.
Připravíme si spoje čel 3ks-40x250x1700mm, do kterých vložíme dřevěné kolíky 10x50. Jednotlivé
spoje postupně nasuneme na kovové kolíky na nohách,dle vyznačeného číslování na noze a spoji
/číslo1 k číslu1,2 k číslu2 atd./ Na kovové kolíky mezi nohu a matku nandáme
půlměsíce plastové, rovnou stranou k matce, obloukem k noze. Půlměsíc musíme zamáčknout až
cvakne. Rukou dotáhneme matky k půlměsíci.

Po
montáži celého hlavového čela dotáhneme jednotlivé matky klíčkem č.10. Stejně postupujeme i u
montáže nízkého čela u nohou. Po montáži obou čel spojíme hlavové a nožní čelo k sobě
bočnicemi.

Do nohou našroubujeme kovové kolíky osadíme matkami které našroubujeme na 2-3
závity.Do bočnice nasuneme dřevěné kolíky/týple/, které nasadíme na nohy hlavového čela,vložíme
půlměsíce a mírně dotáhneme.Druhou stranu bočnice nasuneme na nízkou nohu,vložíme půlměsíce
a mírně dotáhneme matkys osazením.Otvory pro vložení půlměsíců musí být uvnitř postele.Po
montáži obou bočnic všechny matky dotáhneme a do otvorů vložíme krytky.Na bočnice nandáme
stavitelné kování a vložíme středový výložník. Poté umístíme postelové rošty.