Okrasné stromky

Okrasné stromky a keře pěstované v šumavských podmínkách s láskou k přírodě.

Prodáváme jen kvalitní kontejnerované sazenice těch nejkrásnějších okrasných stromků, které se uplatní v malých tak velkých zahradách.

Jsou to různé druhy borovic, jedlí, smrků a ookrasných keřů.